Skončilo období náborových akcí

Úvod » Aktuality » Skončilo období náborových akcí

Nábor jsme měli rozdělený do tří etap. Tou první bylo pořádání našeho tradičního závodu v letním biatlonu - každoročně ho pořádáme poslední neděli v květnu. Letos jsme navíc přidali i náborovou sobotu, kdy si zájemci mohli vyzkoušet střelbu ze vzduchovky i malorážky. A netýkalo se to jen dětí, zapojili jsme i jejich rodiče, protože jsme akci nebrali jen jako nábor, ale také jsme chtěli rozšířit znalosti o biatlonu. Takže součástí akce nebyla jen střelba, ale také ukázky z řad našich závodníků a informace o biatlonu od našich trenérů, která končila posezením u ohníčku. Druhá etapa probíhala o letních prázdninách, kdy děti měly možnost absolvovat hlavně střelby ze vzduchovky a ty, kterým se dařilo, i z malorážky. Navíc jsme uspořádali i ukázky a umožnili vyzkoušet si střelbu z biatlonových zbraní na naší střelnici pro skupiny, které pořádaly společenské akce v našem zařízení. Náboru jsme se věnovali i v době našeho letního soustředění. A poslední etapu představoval náborový den na podzim, kdy už nejsou závody v biatlonu a naši závodníci se účastní jen závodů v přespolních bězích. Byl tak čas připravit poslední akci pro děti ze základních škol. Věříme, že naše akce nejen umožnily dětem se svým způsobem realizovat a eventuelně začít se závoděním v našem klubu, ale zvýšily i obecnou informovanost o biatlonu u široké veřejnosti. Navíc se nám podařilo dostat propagaci našeho sportu a klubu do hodně sledované vývěsky v ZŠ Vrchlického a na cestě do ZŠ Sokolovská, ze kterých to do našeho areálu není daleko. Věříme, že i to pomůže ke zvýšení povědomí o našem klubu.

Zpět na výpis